ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหาเงินช่วยเด็กนักเรียน

ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหาเงินช่วยเด็กนักเรียน

นายชาตรี จินดามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบวรมงคลพร้อมคณะครูฯ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือขายผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์ 9 รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีทอดผ้าป่าสามมัคคี วัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษานักเรียนและนักกีฬาที่เรียนดี พร้อมทั้งพัฒนาห้องเรียนอาชีพ โดยทั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับเงินร่วมทำบุญ จำนวนทั้งหมดเบื้องต้นในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 586,072.82 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณต่อผู้มีจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้

นายชาตรี เปิดเผยอีกว่าวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี และนักกีฬาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงการพัฒนาห้องเรียนอาชีพ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับที่ต้องทอดผ้าป่าการศึกษามาเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาห้องเรียน ทุนการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ขณะเดียวกันทุนดังกล่าวก็จะถูกหมุนเวียนมาเป็นรายได้ของสถานศึกษาสำหรับการจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน แม่บ้าน ยาม ที่โรงเรียนต้องหาเงินมาจ้างเองเมื่ออัตรากำลังที่มีอยู่เกษียณอายุราชการไป

ส่วนโครงการต่าง ๆของทางโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาห้องเรียน ก็ติดข้อจำกัดจากงบประมาณรายหัวที่โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจำนวนเงินที่น้อยเพราะยอดเงินที่ได้มาจากจำนวนเด็กคูณด้วยเงินจัดสรรต่อคนต่อปี ซึ่งทางโรงเรียนได้นำไปใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ก็แทบจะหมด ไม่เพียงพอที่จะไปพัฒนาในด้านอื่น อย่างเช่นอาคารสถานที่ที่ทรุดโทรม ห้องเรียนที่ไม่ทันสมัย ก็ได้รับงบจัดสรรมาไม่เพียงพอ หรือได้มาก็ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และพื้นกระเบื้องห้องระเบิดเป็นฝุ่น แต่เมื่อพิจารณาตัดงบแล้วจะให้โรงเรียนที่ขอเปลี่ยนหลังคาก่อน เพราะถือว่าสำคัญกว่า

ร.ร.วัดบวรมงคล ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหาเงินช่วยเด็กนักเรียน

ด้าน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบวรมงคล ได้กล่าวถึงกรณีปัญหาต่างๆ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบต่อผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งขาดรายได้ทำให้นักเรียนจำนวนหนึ่งไม่มีเงินมาชำระค่าเทอม จากเหตุที่รายได้จากค่าเทอมไม่พอ

เมื่อสอบถามว่าทำไมไม่ทวงจากเด็ก ก็เพราะระเบียบของ สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน ระบุไว้ว่า การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าเทอม ระบุว่า เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งผู้ปกครองที่พร้อมจำนวนหนึ่งก็จ่าย แต่จำนวนมากก็ไม่จ่าย ซึ่งทวงถามก็ไม่ได้ และผู้ปกครองของเด็ก นักเรียน จำนวนมากก็ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทางโรงเรียนพร้อมด้วยครูที่มีอยู่ในปัจจุบัน สมาคมครูผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ รวมถึงศิษย์เก่ารุ่น 16 จึงตระหนักต่อปัญหาในกรณีดังกล่าวจึงต้องช่วยกันระดมหาทุนสนับสนุนโดยวิธีต่างๆ อย่างเช่นการทอดผ้ป่าในวันนี้

เมื่อถามว่าโรงเรียนจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าเด็กไม่จ่ายค่าเทอม ก็ได้รับคำตอบว่าเด็ก ม.3 และ ม.6 ก็สามารถจบได้ตามหลักสูตรได้รับบริการจากโรงเรียนตามปกติ โรงเรียนทำได้เพียงขอความร่วมมือและความเห็นใจจากผู้ปกครองที่มีความพร้อมจ่ายค่าเทอม แต่ปัญหาดังกล่าวก็วนกลับไปที่กระบวนการข้างต้นคือการหาเงินเอง ซึ่งการทอดผ้าป่าการศึกษาก็เพียงเป็นวิธีการเงินอย่างหนึ่งเพื่อมาช่วยแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวแต่อย่างใด

นายชาติชาย ยังได้กล่าวต่ออีกว่า จึงอยากขอฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้โปรดช่วยลงมาร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะเท่าที่ทราบยังมีโรงเรียนที่อยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหา ซึ่งจริงๆ แล้วในแต่ละปี กระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณจากรัฐบาลมากมาย แต่กลับนำงบไปใช้เป็นงบสร้างภาพ ทอดทิ้งปัญหาให้กับทางโรงเรียน ปล่อยให้สมาคมครูผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า ที่ต้องผนึกกำลังทรัพย์ เพื่อมาแก้ปัญหาแบบปีต่อปี โดยไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลแบบนี้ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ netcentric-tech.com

แทงบอล

Releated